Trang chủ FaceBook
Chào mừng bạn đến với trang Lưu Trữ tài liệu tổng hợp! Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để được tận hưởng những trải nghiệm tốt nhất !
BlogWapmasterViwap(Wap4)
Tìm kiếm | Lượt xem: 845
Xuống Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full
time05/05/2017 19:05TOP
Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full Admin™ (Giám Đốc) (ON)
* Bí thư lớp Mẫu Giáo!!!
Chia sẻ :  Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full  Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full  Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full
9.8 /10

Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full

Code auto tạo sitemap cho Viwap (Wap4) bản full được trích từ bộ code Blog Viwap bản DoubleT version 2.5 . Code này sẽ giúp bạn có thể lưu được số chỉ mục url mà không có giới hạn ^^


Cài đặt:
- Thêm code này vào footer:

{% set url=get_uri_segments() %}
{% set cpanel=get_data('cpanel')[0].data|json_decode %}
{%set link='http://'~cpanel.url~'/'~url|join('/') %}
{% set list %} {% set data=get_data('sitemap')[0].data|json_decode %}{{data.list}}{% if cpanel.sitemap>0 %} {% for i in 1..cpanel.sitemap %} {% set data1=get_data('site'~i)[0].data|json_decode %}{{data1.list}}{% endfor %}{% endif %}{% endset %}
{% set list=list~'' %}
{% if link~'-_-' in list %}{% else %}
{% set site1=get_data('sitemap')[0].data|json_decode %}
{% if site1.total<151 %}
{{update_data_by_id('sitemap',get_data('sitemap')[0].id,{"total":site1.total+1,"list":link~'-_-'~title~'-_-'~'0.'~random(100)~'_-_'~site1.list}|json_encode)}}
{% else %}
{% set site1=get_data('sitemap'~cpanel.sitemap)[0].data|json_decode %}
{% if site1.total<151 %}
{{update_data_by_id('sitemap'~cpanel.sitemap,get_data('sitemap'~cpanel.sitemap)[0].id,{"total":site1.total+1,"list":link~'-_-'~title~'-_-'~'0.'~random(100)~'_-_'~site1.list}|json_encode)}}
{% else %}
{% set p=cpanel.sitemap+1 %}
{{save_data('sitemap'~p,{"total":1,"list":link~'-_-'~title~'-_-'~'0.'~random(100)~'_-_'}|json_encode)}}
{{update_data_by_id('cpanel',get_data('cpanel')[0].id,{"title":cpanel.title,"desc":cpanel.desc,"keys":cpanel.keys,"img":cpanel.img,"favicon":cpanel.favicon,"url":cpanel.url,"sitemap":cpanel.sitemap+1,"tiento":cpanel.tiento,"css":cpanel.css}|json_encode)}}
{% endif %}
{% endif %}

{% endif %}

- Sau đó, tải file sitemap.xml.js về, xóa đuôi .js và tải lên wap và tận hưởng thành quả.
Tải code :
tags, seo, key Từ khoá tìm kiếm:

Xuống Vui lòng đăng nhập để chat nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full Code auto tạo sitemap cho Viwap bản full
◘ Đăng lúc:19:05 05/05/2017
Code Blog Viwap ( Wap4 ) bản DoubleT version 2.5 Code Blog Viwap ( Wap4 ) bản DoubleT version 2.5
◘ Đăng lúc:19:05 04/05/2017
Code auto tạo sitemap cho Viwap Code auto tạo sitemap cho Viwap
◘ Đăng lúc:05:04 12/04/2017
Blog Viwap bản DoubleT ver 2 Blog Viwap bản DoubleT ver 2
◘ Đăng lúc:12:04 11/04/2017
Blog Viwap bản DoubleT FIX Blog Viwap bản DoubleT FIX
◘ Đăng lúc:09:04 11/04/2017
Share Code Blog Viwap (Wap4) bản DoubleT Share Code Blog Viwap (Wap4) bản DoubleT
◘ Đăng lúc:09:04 11/04/2017
Online[-131718]
Không ai online!!!
sitemap.xml